Kvalita překladu je jedním z nejdiskutovanějších témat jak v translatologii, tak v praxi, a s rostoucí konkurencí na trhu jazykových služeb jsou tyto diskuze čím dál tím hlasitější. Zároveň se většina shodne na tom, že kvalita jakéhokoliv překladu je přímo závislá na profesionalitě překladatele.

Dalším „horkým tématem“ je využití technologií. Někteří překladatelé odborných textů je vidí jako prostředek ke zvýšení efektivity práce a k zajištění kvality, jiní se obávají, že spoléhání se na technologie bude mít na kvalitu překladu neblahý vliv.

Z toho jasně vyplývá, že je důležité znovu definovat lingvistické a technologické kompetence překladatelů, a to nezávisle na jejich specializaci. Toto je klíčové zejména pro překladatele, kteří vstupují na trh a kteří musejí být vybaveni dovednostmi, jež jim umožní konkurovat zkušenějším kolegům.

Konference Názorová výměna: Profesionalita překladatelů a kvalita překladu, která proběhne v polském Krakově dne 27. listopadu 2015, se bude věnovat právě těmto tématům. Konferenci pořádá Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (její místní kanceláře v Polsku a v České republice) ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Univerzitou Karlovou v Praze a regionálním neziskovým konsorciem odborníků z překladatelské profese TRALICE. Konference je určena všem zájemcům z řad poskytovatelů překladatelských služeb a je zaměřena především na mladé překladatele a studenty překladatelství v magisterských a doktorských studijních programech. Konference je součástí série workshopů pod hlavičkou „Translating Europe“, které pořádá DGT ve všech členských státech EU. Cílem tohoto unijního projektu je řešit nedostatek kompetencí v jazykovém odvětví a zlepšovat uplatnění studentů a absolventů překladatelských oborů na trhu práce. Na krakovskou konferenci v příštím roce naváže Translating Europe Workshop v Praze ve spolupráci s tamní Univerzitou Karlovou.

Více informací o projektu Translating Europe: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm

Pro registrované účastníky je vstup ZDARMA.

www.pointsofview.pl

Pozvali jsme odborníky, kteří se podělí o své názory, o výsledky svého výzkumu a/nebo o své profesní zkušenosti vztahující se k tématu konference. Organizátoři vytvořili následující tři tematické okruhy a také seznam detailnějších otázek, které se daných témat dotýkají:

 1. Hodnocení a zajištění kvality překladu:

  1. MŮŽEME vždy vytvořit překlad nejvyšší kvalitativní úrovně a je to vždy NUTNÉ?

  2. Jaké místo má zajištění a hodnocení kvality v cyklu projektového managementu překladu?

  3. Pomáhají normy (např. EN 15038) zajistit kvalitu překladu?

  4. Jaká očekávání ohledně kvality mají klienti a uživatelé?

  5. Jaká nebezpečí s sebou přináší nekvalitní překlad?

  6. Jakou roli hrají technologie při zajištění kvality (QA – quality assurance) a při hodnocení kvality (QE – quality evaluation)?

  7. Jak může teorie překladu přispět do debaty o kvalitě překladu?

  8. Jaká jsou omezení strojového překladu z hlediska jeho kvality?

  9. Jaká jsou vlastní kritéria kvality překladu?

  10. Jak důležitá je pro zajištění kvality překladu zpětná vazba od klienta?

  11. Jsou klienti také zodpovědní za zajištění kvality překladu?

 2. Překladatelské nástroje: perspektivy překladatelských služeb a kompetence vyžadované na straně překladatelů:

  1. Je technologie CAT přežitá?“, aneb jak udržet krok s množstvím nástrojů CAT na trhu;

  2. Využití technologií v cloudu: perspektivy pro překladatele a agentury;

  3. Trvalý profesní rozvoj překladatelů;

  4. Existuje vůbec definitivní seznam překladatelských kompetencí?

  5. Jaké „měkké“ dovednosti potřebují překladatelé k tomu, aby uspěli na trhu?

 3. Překlad pro instituce a odborný překlad – hodnocení kvality a překladatelské kompetence.

  1. Jak definovat kvalitu v souvislosti s těmito typy textů?

  2. Jaké dovednosti potřebuje pro svou kariéru překladatel v této oblasti?

  3. Jaké texty překládají a/nebo tlumočí soudní tlumočníci? Změnily se úkoly soudního tlumočníka?

  4. Jak se stát soudním tlumočníkem? Jaké jsou perspektivy této profese vzhledem k navrhovaným změnám evropské legislativy?

Hlavní přednášející:

Profesorka Lisa LINK, Technická univerzita v Kolíně nad Rýnem, Německo

Profesor Gary MASSEY, Curyšská univerzita aplikovaných věd, Winterthur, Švýcarsko

Profesorka Elżbieta TABAKOWSKA, Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko

Profesorka Sonia VANDEPITTE, Gentská univerzita, Gent, Belgie

Hlavní místo konání konference

Jagellonská univerzita, Auditorium Maximum, výstavní sál (druhé patro), ulice Krupnicza 33.

Virtuální prohlídka: maximum.wkraj.pl

Vstupné

Vstup na konferenci je zdarma, z důvodu omezeného počtu míst je však nutné se registrovat.

Překladatel: Adéla Michalíková